Skip to content

Algemene voorwaarden

Dit hotel handelt volgens de Uniforme Voorwaarden Horeca zoals deze is opgesteld door de horeca branche.
Bekijk de Uniforme Voorwaarden Horeca
Uniforme Voorwaarden Horeca (UVH)
Voor het bekijken van de Uniforme Voorwaarden Horeca heeft u het gratis te downloaden programma Adobe Reader nodig.

Disclaimer

Het onderstaande is van toepassing op de website.
Door de website te gebruiken stemt u in met deze disclaimer.
Wij spannen ons er voor in de inhoud van de website regelmatig te actualiseren en/of aan te vullen. Ondanks deze zorg en aandacht is het mogelijk dat de inhoud onvolledig en / of onjuist is.
Wij kunnen op geen enkele wijze instaan voor de juistheid of volledigheid van de informatie op deze website.
Wij aanvaarden geen enkele aansprakelijkheid voor schade die zou kunnen ontstaan als gevolg van eventuele onvolkomenheden en/of onjuistheden op de website of de publicatie van de informatie op deze website in het algemeen.
Alle rechten van deze website zijn voorbehouden aan ons en de fotoafbeeldingen aan de betreffende fotograaf, tenzij anders vermeld.
Wij behouden ons het recht voor, deze disclaimer te wijzigen wanneer wij vinden dat daar aanleiding voor is.
Op alle gedane offertes en aangegane verplichtingen, zowel mondeling als schriftelijk, zijn de Uniforme Voorwaarden Horeca (UVH) van toepassing zoals gedeponeerd bij de Arrondissementsrechtbank en de Kamer van Koophandel en Fabrieken te ‘s-Gravenhage. Op uw eerste verzoek zenden wij u kosteloos een exemplaar toe.
U kunt de UVH ook op deze website vinden onder de button ‘voorwaarden’.
Wij kennen de risico’s van het boeken via internet en doen alles om het boeken op een zo veilig mogelijke manier te doen verlopen. Als u een boeking maakt via onze website dan gaat u akkoord met de annuleringsvoorwaarden.

Back To Top