Skip to content

Uw gegevens en het doel van het verzamelen van deze gegevens.
– Contact gegevens: (Uw email adres, naam, huisadres, telefoonnummer enz…)
Uw contact gegevens worden alleen gebruikt als u een boeking maakt.
Uw contactgegevens zullen nooit verkocht/aangeboden worden aan derde partijen. – Boekings gegevens: (kamertype, aantal personen, aankomstdata enz.)
Uw boekingsgegevens worden alleen gebruikt op het moment dat u deze boeking plaatst. Statistieken waarin deze gegevens verwerkt zitten kunnen gebruikt worden om onze service te verbeteren.
– Technische gegevens: (Browser type, scherm instellingen etc.)
Uw technische gegevens kunnen gebruikt worden om onze service te verbeteren.
Uw gegevens worden alleen gebruikt om uw boeking te realiseren. U zult van ons alleen een eventuele nieuwsbrief ontvangen als u zich hiervoor aanmeldt op onze website.
Wij sturen u geen ongevraagde reclame of e-mail.
De mogelijkheid bestaat dat wij van rechtswege gedwongen wordt uw gegevens kenbaar te maken.
Wij accepteren geen verantwoordelijkheid ten aanzien van de werking en inhoud van de geplaatste links op deze website.
Wij behouden ons het recht voor om deze verklaring te allen tijde te kunnen wijzigen.
Algemene voorwaarden
Dit hotel handelt volgens de Uniforme Voorwaarden Horeca zoals deze is opgesteld door de horeca branche.
Bekijk de Uniforme Voorwaarden Horeca
Uniforme Voorwaarden Horeca (UVH)
Voor het bekijken van de Uniforme Voorwaarden Horeca heeft u het gratis te downloaden programma Adobe Reader nodig.
Disclaimer
Het onderstaande is van toepassing op de website.
Door de website te gebruiken stemt u in met deze disclaimer.
Wij spannen ons er voor in de inhoud van de website regelmatig te actualiseren en/of aan te vullen. Ondanks deze zorg en aandacht is het mogelijk dat de inhoud onvolledig en / of onjuist is.
Wij kunnen op geen enkele wijze instaan voor de juistheid of volledigheid van de informatie op deze website.
Wij aanvaarden geen enkele aansprakelijkheid voor schade die zou kunnen ontstaan als gevolg van eventuele onvolkomenheden en/of onjuistheden op de website of de publicatie van de informatie op deze website in het algemeen.
Alle rechten van deze website zijn voorbehouden aan ons en de fotoafbeeldingen aan de betreffende fotograaf, tenzij anders vermeld.
Wij behouden ons het recht voor, deze disclaimer te wijzigen wanneer wij vinden dat daar aanleiding voor is.
Op alle gedane offertes en aangegane verplichtingen, zowel mondeling als schriftelijk, zijn de Uniforme Voorwaarden Horeca (UVH) van toepassing zoals gedeponeerd bij de Arrondissementsrechtbank en de Kamer van Koophandel en Fabrieken te ‘s-Gravenhage. Op uw eerste verzoek zenden wij u kosteloos een exemplaar toe.
U kunt de UVH ook op deze website vinden onder de button ‘voorwaarden’.
Wij kennen de risico’s van het boeken via internet en doen alles om het boeken op een zo veilig mogelijke manier te doen verlopen. Als u een boeking maakt via onze website dan gaat u akkoord met de annuleringsvoorwaarden.

Back To Top